Kalendar utvrdjenih aktivnosti HS u 2018 godini i dodatni upiti!

Kalendar utvrdjenih aktivnosti HS za 2018. godinu:

Subota 24/3 Sjednica sportskog odbora u Värnamo (u domacinstvu drustva HD Croatia), poziv i prijedlog ce se poslati na sve udruge.

Subota 21/4, turnir boca za zenske ekipe u Göteborgu (u domacinstvu drustva HD Croatia Katarina Zrinski), poziv ce se poslati naknadno na sve udruge

Subota 9/6, sjednica uprave HS-a

 

Petak 28/9-Nedjelja 30/9 Seminar odbora zena HS-a u Malmö (u domacinstvu drustva HKD Jadran), poziv ce se poslati naknadno na sve udruge

Petak 9/11- Nedjelja 11/11 Seminar folklora u Malmö (u domacinstvu drustva HKD Jadran), poziv ce se poslati naknadno na sve udruge.

Dodatni upiti su poslati za organiziranje Smotre hrvatske kulture (pravilnik doraden i proracun), domacinstvo za logoravanje djece iz nasih udruga i Tomislav Cup/turnir u malom nogometu!

Upravni Odbor HS